FSC en gecertificeerd hout


FSC-keurmerk

FSC-keurmerk

Hout met een FCS-keurmerk is hout uit goed beheerde bossen. Als u hout met het FSC-keurmerk koopt, weet u zeker dat het niet illegaal gekapt is. Zo helpt u mee de natuur te beschermen. U herkent dit hout aan het FSC-logo. Dit staat op het hout(product) of op de label die aan het hout(product) hangt. FSC-hout is er in allerlei soorten: van grenen, vuren tot tropisch hardhout. En in allerlei producten: van tuinmeubelen, tot kozijnen tot parketvloeren.

FSC, wat staat voor Forest Stewardship Council, is een internationale organisatie die criteria ontwikkelt voor verantwoord bosbeheer. Dat doet FSC samen met lokale en regionale belangengroepen. FSC-keurmerk stelt de strengste eisen, vergeleken met andere houtkeurmerken. Het principe van verantwoord bosbeheer vereist dat bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden met rust gelaten worden.

Verder is houtkap langs waterlopen en op steile hellingen niet toegestaan vanwege risico’s op erosie. En na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te herstellen: er mag niet meer hout verdwijnen, dan er kan aangroeien.

Behalve eisen voor bosbeheer, hanteert FSC ook sociale eisen. Dat is belangrijk omdat vooral de armste bevolkingsgroepen afhankelijk zijn van het bos in tropische gebieden. FSC zorgt voor voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor de bosarbeiders. Dat helpt armoede tegengaan, en voorkomt dat bewoners om te kunnen overleven, moeten overgaan tot illegale houtkap en platbranden van bos voor landbouwgrond.
Betrouwbaar

De controle op het FSC-keurmerk gebeurt door onafhankelijke instanties, zij het dat de accreditatie-instelling, het Duitse Accreditation Services International, niet erkend is door het International Accreditation Forum. FSC heeft hiervoor gekozen omdat ASI veel kennis en expertise op het gebied van verantwoord bosbeheer heeft. De degelijkheid van de controle zit dan tussen goed en zeer goed in. Milieu Centraal beschouwt FSC daarmee als voldoende betrouwbaar, mede omdat ze steun krijgt van zowel de milieubeweging als de Nederlandse overheid.

Als FSC op een product staat, heeft u dus garantie dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. ‘FSC mixed’ garandeert dit voor een aandeel van tenminste 70 procent van het hout in het product. Meer informatie over FCS vindt u op de site www.fsc.nl.